Пословице

Пошаљите вашу пословицу да заједно  видимо шта би она могла за вас да значи!

https://www.facebook.com/kokicepecina

Богатство наших народних пословица је и у њиховој вишезначности, тј. применљивости на разноразне ситуације. Због овога некоме се може учинити кад у пословици нађе одговор на неку своју конкретну животну ситуацију да је “судбина хтела” да он извуче управо ту цедуљу. Ми ово не охрабрујемо иако су се дешавале заиста необичне подударности али инсистирамо на значају вековне мудрости која свакој конкретној пословици даје општи карактер, па тиме и применљивост на многе конкретне ситуације.

Наравно, да бисмо схватили тај прави (вишезначни) садржај, односно правило које пословица садржи, неопходно је разумети смисао пословице, што је најбоље чинити у оквиру неке задате ситуације на коју покушавамо пословицу да применимо. Донедавно пословице су тако и коришћене као коментар и упутство у разговору о некаквој конкретној теми.

Данас је ово тешко јер смо поред пословица заборавили и тај начин размишљања па чак и језик некад представља проблем. Да ово мало превазиђемо отворили смо интернет страну (засад на Фејсбуку) где бисмо покушали да заједнички тумачимо пословице!

На овој страни можете слати текст извучене пословице са питањем да се протумачи језички смисао, али најбоље у некој вашој конкретној ситуацији на коју бисте хтели да видите да ли може да се примени.

https://www.facebook.com/kokicepecina